Úvodné skríningové pohovory: júl – september 2022

MODULY:
  • 1. Modulové stretnutie v Bratislave: 27 – 28.10.2022
  • 2. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 24 – 25.11.2022
  • 3. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 15 – 16.12.2022
  • 4. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 26 – 27.1.2023
  • 5. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 16 – 17.2.2023
  • 6. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 30 – 31.3.2023
  • 7. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 27 – 28.4.2023
  • 8. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme: 25 – 26.5.2023
  • 9. Modulové stretnutie v hosťujúcej rodinnej firme, vítaná účasť rodičov: 29 – 30.6.2023