Cena:
5.200,- EUR / 9-mesačný program
(578,- EUR za 1 modul)


Súčasťou kurzu je:

  • 9 x 2 dňové tréningy v známych slovenských rodinných firmách (rôzne miesta Slovenska)
  • diskusie so zakladateľmi úspešných a etablovaných firiem, ich osobné príbehy, rady a odporúčania
  • individuálne konzultácie s mentormi
  • predstavenie skutočných problémov hosťujúcich rodinných podnikov (case study) a vypracovanie ich riešení pod taktovkou mentorov
  • uzavretá skupina nástupcov, ktorá umožňuje zdieľanie názorov a osobných skúseností zažitých v príbuznom prostredí biznis rodiny
  • vysoko efektívne rozvojové vyučovanie: interaktívne metódy učenia, hranie rolí, projektové metódy, brainstorming, brainwriting, mentálne mapovanie, dialogické metódy, metódy skupinového vyučovania a kooperatívneho učenia, vzorové schémy - učíme sa cez praktické prvky, minimum teórie
  • podpora praktického využívania získaných poznatkov v reálnom živote
  • program sa končí vytvorením osobného plánu nástupníckej cesty