„Každý deň sa stretávam so zástupcami rodinných firiem, ktorí mi hovoria o opakujúcich sa výzvach a rôznych smeroch ich rozvoja. Vidím angažovanosť a zanietenie mladých lídrov, ich odhodlanie, ochotu rozvíjať sa a nesmierne úsilie, ktoré vynakladajú na rozvoj podnikov ich rodičov. Vidím ich obrovskú túžbu po vedomostiach a ochotu učiť sa, ich neustálu snahu byť najlepším. Nástupcovia získavajú vedomosti a skúsenosti rôznymi spôsobmi, na univerzitách, v odbornej príprave, v zahraničí, v rodinnom podniku a aj mimo neho. To však stále nestačí. Na slovenskom trhu stále chýbajú manažérske programy pre mladších nástupcov rodinných podnikov. Programy, ktoré by okrem striktne obchodných kompetencií zohľadňovali dynamiku rodinného podnikania a rodinné hodnoty. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť Akadémiu Nástupcov - manažérsky program, v ktorom sa budú nástupcovia učiť od najlepších podnikateľov z rodinných podnikov! Pozvali sme do programu mentorov z úspešných slovenských spoločností, ktorí sa podelia o svoje vedomosti, pozývajúc nás do vlastných podnikov. Ak čelíte procesu prevzatia firmy a viete, že chcete rozvíjať spoločnosť svojich rodičov - tento program je pre Vás! Ak máte pocit, že budúcnosť patrí Vám a chcete sa na ňu pripraviť - tento program je pre Vás! Ak Vám záleží nielen na teoretických vedomostiach, ale aj na učení sa osvedčených postupov úspešných slovenských spoločností - tento program je pre Vás! Pozývam Vás do Akadémie Nástupcov - skupiny budúcich lídrov rodinných podnikov!”

Erika Matwij
prezidentka Inštitútu Rodinného Businessu a odborný garant programu

Vedomosti

Viac ako 82% firiem v slovenskej ekonomike sú súkromné podniky, avšak len 36% z nich sa vníma ako rodinná firma. Slovenskej spoločnosti chýba uvedomelosť vzájomného vzťahu práce a rodiny, Slováci sa neradi priznávajú k práci vykonávanej s rodinou. A pritom rodinný podnik je značka! Spoločne budujeme hodnotu značky rodinného podniku, hovoríme o jej prednostiach a konkurenčných výhodách. Staráme sa o kultivovanie viacgeneračných podnikov.

Sila rodiny

Odhaduje sa, že rodinné podniky generujú asi 18% slovenského HDP. Nejde len o malé miestne podniky, ale aj o veľké, často medzinárodné organizácie, ktoré mnohokrát poskytujú prácu väčšine obyvateľov svojho regiónu. Rodinné podniky majú obrovský obchodný potenciál. Poskytujeme im príležitosť profesionalizovať sa, aby mohli dobyť nové trhy.

Trvanie

Každá rodinná firma čelí tejto výzve - generačnej výmene. Podľa prieskumov prežije nastúp druhej generácie iba 30% podnikov. Tento pomer je v nasledujúcich generáciách ešte nižší. Poskytujeme prístup k znalostiam a nástrojom, ktoré rodinným podnikom umožňujú lepšie sa pripraviť na tento proces a prejsť výmenou úspešne!

Kontakt

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, kontaktujte nás

Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o.
Majerníková 3656 / 1B,
841 05 Bratislava
Slovenská republika