Registračný formulár

*Meno a priezvisko:

*Dátum narodenia:

*Názov firmy:

*IČO spoločnosti:

*E-mailová adresa:

*Číslo telefónu:

*Stručný popis pracovných skúseností - max.200 znakov:

Napíšte nám správu:

*Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou: Inštitút Rodinného Businessu s.r.o. so sídlom v Bratislave, ul. Majerníkova 3565/1B, 84105 Bratislava, IČO 47496126, v mene ktorej koná Erika Matwij, konateľ za účelom registrácie a účasti v Akadémii Nástupcov.

*Podmienky spracovania osobných údajov:
Vyhlasujem, že súhlasím s podmienkami spracovania osobných údajov.

Súhlas so spracovaním a vyhotovením obrazového záznamu:
Súhlasím s vyhotovením a šírením môjho obrazového záznamu na marketingové účely, najmä vo forme fotografie a filmu ("Diela"), vytvoreného v programe Akadémie Nástupcov spoločnosťou Inštitút Rodinného Businessu s.r.o. so sídlom v Bratislave. Súhlasím s tým, že môj obraz bude použitý a distribuovaný bez teritoriálnych alebo časových limitov, a to aj v súvislosti s vytvorenými odvodenými dielami:
a) pre oblasť zaznamenávania a reprodukcie diel – výroba a reprodukcia kópií fotografií vrátane: tlače, reprografického, magnetického záznamu a elektronickej technológie,
b) uvádzaním originálu alebo kópií, na ktorých sú diela stanovené, uvedenie na trh, požičiavanie alebo požičiavanie originálu alebo kópií, nariadenie v prospech tretích strán pod akýmkoľvek titulom,
c) distribúciou diela iným spôsobom, ako je uvedené vyššie, verejné predvádzanie, zobrazovanie, reprodukciu a vysielanie a opätovné vysielanie, ako aj sprístupnenie fotografií verejnosti takým spôsobom, aby k nim mal každý prístup na mieste a v čase podľa vlastného výberu, najmä prostredníctvom internetu a televízie, a aby ich mohol vystavovať na výstavách, výstavách, konferenciách, stretnutiach.

*Akceptácia pravidiel:
Vyhlasujem, že som si prečítal a súhlasím s pravidlami programu Akadémia Nástupcov, vrátane doložky o informáciách týkajúcich sa spracovania mojich osobných údajov a informácií o Správcovi osobných údajov, a súhlasím s jej podmienkami. Vyhlasujem tiež, že mám súhlas od subjektu, ktorý som uviedol v registračnom formulári, aby som mohol v mene tohto subjektu požiadať o účasť v Akadémii Nástupcov.

Súhlas so zasielaním obchodných informácií:
Súhlasím s zasielaním obchodných informácií na e-mailovú adresu, ktorú som poskytol firme Inštitút Rodinného Businessu, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ul. Majerníkova 3565/1B, 841 05 Bratislava, v súlade so zákonom o poskytovaní elektronických služieb.